A Meditation on the Songs of Queen Lili‘uokalani and the Heavenly Brightness of Waikīkī

Inspired by the name ‘Alohilani—Hawaiian for “heavenly brightness” and the name of the beachside cottage of Queen Lili‘uokalani, a prolific songwriter and Hawai‘i’s last reigning monarch—photographer Meagan Suzuki casts Waikīkī’s beachfront splendor in a unique and brilliant light.

Excerpt from Puna’s Sweet Walls (Puna Paia ‘A‘ala)
Composed by Queen Lili‘uokalani in Hawai‘i Island’s Puna district, renowned for its “walls” of fragrant hala trees

Now that I know
That you and I are alike,
Let us wait a while
As the cloud bank reposes in serenity.

‘O ka ‘ike keia,
‘O wau nō kou hoa like,
Pelā iho ho‘i kāua,
Ke ano la‘i mai nei ka ‘ōpua.


Excerpt from Ka Huna Kai (The Sea Spray)
Composed by Queen Lili‘uokalani while on a sojourn to London, yearning for home

Where are you, fine sea spray
Wind-blown there on the wave’s crest.
The pull of the current of the mind’s thoughts.
Is what one’s heart desires so.

‘Auhea ‘oe e ka huna kai lā,
Lelehune mai i ka ‘ale lā.
‘O ke kō a ke au i luna lā,
Kahi a loko i li‘a ai lā.


Excerpt from There Is A Breath (Ahe Lau Makani)
Composed by Queen Lili‘uokalani at her Hamohamo estate in Waikīkī

There is a breath so gently breathing,
So soft, so sweet by sighing breezes,
That as it touches my whole being,
It brings a warmth unto my soul.

He ‘ala nei e māpu mai nei,
Na ka makani lau aheahe
I lawe mai a ku‘u nui kino.
Ho‘opumehana i ko aloha.


Excerpt from He Inoa Nō Ka‘iulani (A Name Song for Ka‘iulani)
Composed by Queen Lili‘uokalani for her niece, Princess Victoria Kawēkiu Lunalilo Kalaninuiahilapalapa Ka‘iulani

Rainbow patch flashing high,
Rain adornment on earth-clinging rainbow.
Sacred symbol of the child,
Lineage from the ancestors.

Lamalama i luna ka ‘onohi la,
Kāhiko ua kōkō‘ula la,
Ka hō‘ailona kapu o ke kama la,
He ēwe mai nā kūpuna.